Tháng 2/2010 Bánh xe đẩy giảm xóc kép
No.4458960
Tháng 9/2010 Bánh xe đẩy lò xo giảm xóc V Loại lò xo xoắn
No.4579285
Tháng 12/2010 Bánh xe đẩy lò xo giảm xóc I-B Loại lò xo cuộn tốc độ cao
No.4651658

Tháng 9/2015

Bánh xe đẩy có khóa an toàn
No.5800651