<Khái quát về công ty>
 Lĩnh vực hoạt động    ・Thiết bị xe vận chuyển
  (Bánh xe đẩy / Các loại xe đẩy hàng / Xe đẩy chạy điện dùng pin)
  Kế hoạch / Sản xuất / Mua bán
 ・Vật dụng sinh hoạt nhỏ bằng kim loại / Sản phẩm quà tặng
 Giám đốc đại diện    Iyekura Heihachi
 Vốn điều lệ

 

 31.000.000 yên
 <Địa chỉ>

Liên hệ về sản phẩm

Văn phòng kinh doanh chính

 
〒920-0867 Marusho Bldg., 1-16-15 Nagadohe, Kanazawa-shi, Ishikawa-ken
TEL +81-76-234-0449 FAX +81-76-224-0449        

google map

営業本部 
 Trụ sở chính/nhà máy Shinwa  
〒921-8006 29 Shinwa-machi, Kanazawa-shi, Ishikawa-ken
TEL +81-76-291-0330 FAX +81-76-291-0332
本社 large
 Nhà máy Sakado  
〒929-0417 Ru-17, Sakado, Tsubata-machi, Kahoku-gun, Ishikawa-ken 
TEL +81-76-288-0449 FAX +81-76-288-0007


google map
坂戸工場 
 Phòng quản lý phát triển  
〒920-2131 U-7-1, Morishima-machi, Hakusan-shi, Ishikawa-ken
TEL +81-76-273-4500 FAX +81-76-273-4505
  Trụ sở kinh doanh Tokyo  
〒144-0033 101, 1-17-24, Higashikojiya, Ota-ku, Tokyo
TEL +81-3-3743-0449 FAX +81-3-6807-0903
 Văn phòng đại diện tại Bangkok  
 12/66 Floraville condominium, A Tower, Room No.A10F, 10Fl
 Soi Pattanakarn 51, Pattanakarn Road, Suanluang,
 Suanluang Bangkok, 10250 Thailand map
 
Nhà máy Sakado / Khu văn phòng
Nhà máy Sakado / Khu nhà máy
Văn phòng Nagadohe
Trụ sở chính / Lối vào/nhà máy