■SISIKU Sản phẩm đặt hàng đặc biệt (xe đẩy hàng)■

2 Liên quan đến ô tô

Xe đẩy hàng giữa các dây chuyền sản xuất
Xe đẩy hàng giữa các dây chuyền sản xuất
Xe đẩy nâng dùng cho công đoạn lắp ráp
Xe đẩy nâng dùng cho công đoạn lắp ráp
Xe đẩy bàn nâng
Xe đẩy bàn nâng
Xe đẩy vận chuyển khuôn dập cỡ lớn
Xe đẩy vận chuyển khuôn dập cỡ lớn
Xe đẩy vận chuyển linh kiện ô tô cỡ lớn (MR-SMG cải tạo)
Xe đẩy vận chuyển linh kiện ô tô cỡ lớn (MR-SMG cải tạo)
Xe đẩy vận chuyển sản phẩm
Xe đẩy vận chuyển sản phẩm
Xe đẩy hàng giữa các công đoạn công việc
Xe đẩy hàng giữa các công đoạn công việc
検査場内けん引用ウィンチ台車
Xe đẩy tời kéo dùng trong nhà máy kiểm tra
Xe đẩy vận chuyển lốp xe
Xe đẩy vận chuyển lốp xe
TOP
Nếu muốn đặt hàng đặc biệt, vui lòng in phiếu mẫu và điền vào các nội dung cần thiết, sau đó gửi theo đường bưu điện hoặc qua Fax. Chúng tôi sẽ liên hệ lại cho quý khách.

Liên hệ về sản phẩm

■SISIKU ADDKREIS CORPORATION
Marusho Bldg., 1-16-15 Nagadohe, Kanazawa-shi, Ishikawa-ken
TEL +81-76-234-0449
FAX +81-76-224-0449
E-mail: