■SISIKU Sản phẩm đặt hàng đặc biệt (xe đẩy hàng)■

4 Liên quan đến y tế - điều dưỡng
Xe đẩy thay tã (nhỏ)
Xe đẩy thay tã (nhỏ)
Xe đẩy thay tã (Nhỏ) (Dành cho bệnh viện)
Xe đẩy thay tã (Nhỏ) (Dành cho bệnh viện)
Xe đẩy thay tã (Lớn)
Xe đẩy thay tã (Lớn)
Xe đẩy thay tã (Lớn) (Dành cho cơ sở điều dưỡng)
Xe đẩy thay tã (Lớn) (Dành cho cơ sở điều dưỡng)
Xe đẩy dùng cho thăm khám bệnh loại S (có gắn bánh xe đẩy lò xo giảm xóc)
Xe đẩy dùng cho thăm khám bệnh loại S
Xe đẩy dùng cho thăm khám bệnh loại M (có gắn bánh xe đẩy lò xo giảm xóc)
Xe đẩy dùng cho thăm khám bệnh loại M
Xe đẩy phục vụ ăn uống (có sức chứa 24 phần ăn) (có sức chứa 36 phần ăn)
Xe đẩy phục vụ ăn uống
Khung tập đi
Khung tập đi
Giá treo bình truyền dịch
Giá treo bình truyền dịch
Xe đẩy chở thùng
TOP
Nếu muốn đặt hàng đặc biệt, vui lòng in phiếu mẫu và điền vào các nội dung cần thiết, sau đó gửi theo đường bưu điện hoặc qua Fax. Chúng tôi sẽ liên hệ lại cho quý khách.

Liên hệ về sản phẩm

■SISIKU ADDKREIS CORPORATION
Marusho Bldg., 1-16-15 Nagadohe, Kanazawa-shi, Ishikawa-ken
TEL +81-76-234-0449
FAX +81-76-224-0449
E-mail: