■SISIKU Sản phẩm đặt hàng đặc biệt (xe đẩy hàng)■

5 Liên quan đến nông nghiệp
HT2107 Cải tạo
HT2107 Cải tạo
Xe đẩy chạy điện hỗ trợ làm việc trên cao  Loại sàn thấp
Xe đẩy chạy điện hỗ trợ làm việc trên cao Loại sàn thấp
Xe đẩy chạy điện hỗ trợ làm việc trên cao Loại chạy dẫn hướng
Xe đẩy chạy điện hỗ trợ làm việc trên cao Loại chạy dẫn hướng
Xe cút kít chạy điện bằng nhôm dạng dài
Xe cút kít chạy điện bằng nhôm dạng dài
Cải tạo xe đẩy thùng chứa hàng
Cải tạo xe đẩy thùng chứa hàng
Cải tạo xe dạng ghế mini (thay đổi bánh xe)
Cải tạo xe dạng ghế mini (thay đổi bánh xe)
Cải tạo xe dạng ghế mini (điều chỉnh độ cao mặt ghế)
Cải tạo xe dạng ghế mini (điều chỉnh độ cao mặt ghế)
Cải tạo xe dạng ghế mini (thay đổi bánh xe)
Cải tạo xe dạng ghế mini (thay đổi bánh xe)
Cải tạo xe dạng ghế (thay đổi độ rộng thân xe - khoảng cách giữa các bánh xe)
Cải tạo xe dạng ghế (thay đổi độ rộng thân xe - khoảng cách giữa các bánh xe)
Cải tạo xe dạng ghế (thay đổi độ cao)
Cải tạo xe dạng ghế (thay đổi độ cao)
Cải tạo xe dạng ghế (có gắn bánh xe bằng nhựa)
Cải tạo xe dạng ghế (có gắn bánh xe bằng nhựa)
TOP
Nếu muốn đặt hàng đặc biệt, vui lòng in phiếu mẫu và điền vào các nội dung cần thiết, sau đó gửi theo đường bưu điện hoặc qua Fax. Chúng tôi sẽ liên hệ lại cho quý khách.

Liên hệ về sản phẩm

■SISIKU ADDKREIS CORPORATION
Marusho Bldg., 1-16-15 Nagadohe, Kanazawa-shi, Ishikawa-ken
TEL +81-76-234-0449
FAX +81-76-224-0449
E-mail: