sidemenu(carts)
タイトル รถเข็นแบบโครงสร้างเป็นท่อเหล็ก
แบบเหล็ก
台車画像
เป็นรถเข็นที่เหมาะสมกับการใช้งานในโรงงาน หรือตลาดที่ต้องมีการระบายน้ำไม่ให้ขังตัว
มีขนาดให้เลือก 2 ชนิด
มือจับมีแบบด้านเดียวตายตัวและสองด้าน
มีออปชั่นเป็นแบบมือจับพับได้และพับได้ทั้งสองด้าน
2段3段台車 แบบพลาสติก