sidemenu(carts)
タイトル รถเข็นแบบสองล้อ
รถเข็นสำหรับขนถังแก็ส ถังบรรจุน้ำมัน
台車画像
รถเข็นที่มีโครงสร้างเป็นท่อเหล็กที่แข็งแรง และมีล้อขนาดใหญ่
เข็นได้เบามือเพราะมีตำแหน่งมือจับที่เข็นอยู่ในตำแหน่งเข็นได้โดยง่าย
2段3段台車 แบบพลาสติก