>Japanese   > English   > Chinese   > Korean   > Vietnamese   > Thai
サイドメニュー(キャスタ)
Bánh xe đẩy nhẹ và êm II
Bánh kép dùng cho tải trọng nặng sàn thấp
HJTS/HJTSB/HJTS-SJ/HJTSB-SJ
キャスタ画像
サイレントスムースキャスタⅡ -低床重荷重用双輪-