>Japanese   > English   > Chinese   > Korean   > Vietnamese   > Thai
サイドメニュー(キャスタ)
Bánh xe đẩy loại bánh kép bằng thép không gỉ
dùng cho tải trọng nặng sàn thấp
SUHJT/SUHKT
キャスタ画像
ステンレス低床重荷重用双輪キャスタ