>Japanese   > English   > Chinese   > Korean   > Vietnamese   > Thai
サイドメニュー(台車)
タイトル
Xe đẩy chở thùng
(Sản phẩm đặt hàng đặc biệt)
台車画像
Là loại xe đẩy chuyên dùng chở thùng nhựa.
Có thể vận chuyển thùng nặng một cách dễ dàng.
Có 2 loại là 45 lít và 90 lít.
Không kèm thùng nhựa.

Nhận sản xuất xe đẩy theo đơn đặt hàng.
(Vui lòng sử dụng phiếu điền thiết kế theo yêu cầu dành cho xe đẩy hàng khi đặt hàng đặc biệt.)
2段3段台車 Loại bằng nhựa