>Japanese   > English   > Chinese   > Korean   > Vietnamese   > Thai
サイドメニュー(台車)
タイトル
Xe cút kít chạy điện bằng nhôm dạng dài
台車画像
Xe cút kít bằng nhôm dạng dài nhẹ và bền, có gắn bộ hỗ trợ chạy điện nhằm nâng cao các tính năng thao tác.
Có thể vận chuyển từng thùng chứa sản phẩm thu hoạch.
Move(Japanese)
2段3段台車 Loại bằng nhựa