>Japanese   > English   > Chinese   > Korean   > Vietnamese   > Thai
サイドメニュー(台車)
タイトル
Xe đẩy phục vụ ăn uống
(Sản phẩm đặt hàng đặc biệt)
台車画像
Là loại xe đẩy được hỗ trợ chạy điện dùng trong phục vụ ăn uống tại các cở sở điều dưỡng, v.v…
Tải trọng cho phép tối đa là 100kg, có thể vận chuyển dễ dàng bát đĩa với số lượng lớn. Còn có thêm xe loại nhỏ bằng nhôm chuyển động dễ dàng.

Nhận sản xuất xe đẩy theo đơn đặt hàng.
(Vui lòng sử dụng phiếu điền thiết kế theo yêu cầu dành cho xe đẩy hàng khi đặt hàng đặc biệt.)
2段3段台車 Loại bằng nhựa