>Japanese   > English   > Chinese   > Korean   > Vietnamese   > Thai
サイドメニュー(台車)
タイトル
Loại thân cỡ lớn bằng thép
台車画像
Là loại xe đẩy hàng kích thước to và chắc chắn, có tải trọng cho phép tối đa.
Tay cầm có loại gập được và loại cố định.
Có thể dùng loại cố định hai bên tay cầm dài để chất các loại hàng hóa dài, giúp hàng hóa chất lên khó bị rơi xuống.
VHDC(Loại 4 bánh linh động)
Có thể lắp đặt trụ đỡ (ống trụ đơn) theo tùy chọn.
Loại thân cỡ lớn bằng thép