sidemenu(carts)
タイトル รถเข็นสำหรับช่วยอำนวยความสะดวก ด้านการแพทย์ ดูแลผู้ป่วย
รถเข็นดัสท์คาร์ท / สินค้าสั่งผลิตพิเศษ
台車画像
รถเข็นสำหรับงานการแพทย์และดูแลผู้ป่วย
เป็นสแตนเลสทั้งคันเพื่อให้ถูกหลักอนามัย
สามารถเลือกชนิดล้อให้เหมาะสมกับการใช้งานได้

มีบริการผลิตรถเข็นตามสั่ง
(โปรดใช้บริการโดยระบุรายละเอียดเฉพาะของรถเข็นที่จะสั่งทำพิเศษ)
2段3段台車 แบบพลาสติก