sidemenu(carts)
タイトル รถเข็น 2 ชั้นหรือ 3 ชั้น
แบบพลาสติก
台車画像
เป็นรถเข็นที่ใช้งานสะดวก แบบ 2 ชั้นหรือ 3 ชั้นที่มีพื้นที่เก็บอย่างมีประสิทธิภาพ
สามารถเข็นได้อย่างราบรื่น
น้ำหนักเบา แต่มีความแข็งแรงสูง
2段3段台車 แบบพลาสติก