sidemenu(carts)
タイトル รถเข็นสำหรับช่วยอำนวยความสะดวก ด้านการแพทย์ ดูแลผู้ป่วย
รถเข็นสำหรับเสิร์ฟอาหาร / สินค้าสั่งผลิตพิเศษ
台車画像
รถเข็นเสิร์ฟอาหารระบบไฟฟ้าซึ่งใช้ในสถานพยาบาล ฯลฯ
รับน้ำหนักบรรทุกได้สูงสุด 100 กก. สามารถขนภาชนะอาหารได้ง่าย
มีทั้งแบบขนาดเล็กหมุนได้ในพื้นที่น้อย ด้วยโครงสร้างอะลูมิเนียม

มีบริการผลิตรถเข็นตามสั่ง
(โปรดใช้บริการโดยระบุรายละเอียดเฉพาะของรถเข็นที่จะสั่งทำพิเศษ)
2段3段台車 แบบพลาสติก