sidemenu(carts)
タイトル รถเข็น 2 ชั้นหรือ 3 ชั้น
รถเข็นบริการ
台車画像
เป็นรถเข็นขนสำหรับเสิร์ฟอาหารที่ใช้ในร้านอาหาร ฯลฯ
เสาค้ำเป็นแบบเรียวเล็กและปรับความสูงของแต่ละชั้นได้
หากถอดแผ่นตรงกลางออกจะกลายเป็น 2 ชั้น
2段3段台車 サービスカート