sidemenu(carts)
タイトル รถเข็นสำหรับงานสวน งานเกษตรกรรม
รถเข็นไฟฟ้าสำหรับงานในที่สูง แบบออปชั่น
台車画像
มีออปชั่นที่ทำให้ทำงานได้ดีขึ้นและปลอดภัยขึ้น
พร้อมปรับแต่งให้เหมาะกับสภาพการทำงาน
2段3段台車 แบบพลาสติก