sidemenu(carts)
タイトル รถเข็นสำหรับช่วยอำนวยความสะดวก ด้านการแพทย์ ดูแลผู้ป่วย
รถเข็นสำหรับถัง / สินค้าสั่งผลิตพิเศษ
台車画像
รถเข็นเฉพาะสำหรับถังพลาสติก
สามารถเข็นถังที่บรรจุถังน้ำหนักมากได้โดยง่าย
มีสองแบบคือแบบ 45 ลิตร และ 90 ลิตร
ถังพลาสติกไม่ได้เป็นสินค้าในชุด
มีบริการผลิตรถเข็นตามสั่ง
(โปรดใช้บริการโดยระบุรายละเอียดเฉพาะของรถเข็นที่จะสั่งทำพิเศษ)
2段3段台車 แบบพลาสติก