sidemenu(carts)
タイトル รถเข็นสำหรับงานสวน งานเกษตรกรรม
รถเข็นยาวไฟฟ้าแบบอะลูมิเนียม
台車画像
รถเข็นยาวแบบอะลูมิเนียมที่มีน้ำหนักเบาและแข็งแรง ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานโดยใช้ระบบไฟฟ้า
สามารถขนย้ายภาชนะบรรจุ ผลผลิตที่เก็บเกี่ยว
MOVE(Japanese)
2段3段台車 แบบพลาสติก